zo. 11 november 2018 / Accordeonvereniging Accordando

www.accordando.nl

 Play-in zondag 11 november2018 

Ook dit jaar organiseert accordeonvereniging ‘Accordando’ een Play-in voor accordeonisten in dorpshuis “de Zwaan”, Hobrede 56 te Hobrede.
We beginnen om 9.30 uur met koffie en appeltaart en vanaf 10.00 uur begint het instuderen van de Play-in stukken welke je van te voren per e-mail krijgt toegezonden.
Natuurlijk houden we de nodige pauzes om gezellig te kletsen en wat te drinken.
Tussen de middag gaan we gezamenlijk lunchen.
Om ongeveer 16.00 uur sluiten we de dag af met het spelen van de Play-in stukken.

We hebben Elly Meekel, o.a. dirigent van Accordeonvereniging de Concertina’s, weer bereid gevonden om op deze dag de Play-in te dirigeren.
Vanaf 15.30 is de zaal open voor publiek, dus nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit om het resultaat van de Play-in (16.00 uur) te beluisteren.

De kosten voor deze dag inclusief lunch bedragen € 20,00.

Stuur je aanmelding zo spoedig mogelijk per e-mail aan: info@accordando.nl voorzien van de volgende gegevens:

Naam en adres
e-mail adres
Telefoon
Gewenste partij
Niveau t.b.v. Play-in
(het verzoek voor een bepaalde partij wordt zoveel mogelijk toegewezen, maar kan
afhankelijk van de inschrijvingen worden gewijzigd)

Het inschrijfgeld graag gelijktijdig overmaken op bankrekening van Accordando nr.:NL96ABNA 0980 3221 54 onder vermelding van “Play-in” (De inschrijving is pas geldig als het te betalen bedrag is ontvangen)
Voor informatie kun je bellen met Peter Lensselink, 06-44764642 of stuur een e-mail via info@accordando.nl

 

1 t/m 3 februari 2019 / Toppershoedje
Het Toppershoedje weekend is in verband met het Jubileum van de Novam verplaatst naar 1 t/m 3 februari 2019.
Het weekend staat o.l.v. Ronald van Overbruggen en Niek van Uden.Op het vakantiepark in Ouddorp heeft de Novam weer diverse bungalows gereserveerd. In de recreatiezaal op het terrein vinden de repetities plaats.
Het samen musiceren staat voorop. Maar er is ook gelegenheid voor ontspanning, een wandeling naar het strand behoort zeker tot de mogelijkheden.
Aanmelden kan via de site van de Novam.

T