lessen10

Waarom een muziekinstrument leren bespelen?
* een instrument bespelen levert plezier, ontspanning, mogelijkheid om met anderen te spelen, vaardigheid in noten lezen en instrumenttechniek, zelfvertrouwen en nog veel meer op.


Waarom juist een accordeon?
* een accordeon is een dubbel instrument; melodie en begeleiding ineen.
* je kunt ‘m meenemen. * je kunt in een (accordeon)orkest spelen.


Voor wie?

* kinderen vanaf 8 à 9 jaar, met of zonder AMV (=algemene muzikale vorming). * volwassenen die nooit eerder een instrument hebben bespeeld en geen noten kunnen lezen.
* volwassenen die al eens accordeon gespeeld hebben en graag een opfriscursus of een cursus voor gevorderden willen volgen.
* volwassenen die een ander instrument bespelen en ook graag accordeon willen spelen.
* voor u misschien?


Waar?

* in de repetitieruimte van Accordeonata, R.K. ontmoetingscentrum, Emmastraat 26 te Lekkerkerk.

Voor leden van Accordeonata:
Een belangrijk punt om te overdenken: Van verschillende kanten hoor ik stemmen dat leden – zelfs op latere leeftijd – nog verwonderd raken van bepaalde dingen die ze tijdens de repetitie geleerd krijgen (zoals aanslag, balgbeheersing etc.).

Aan diegenen die daardoor meer geboeid raken door de finesse van het instrument, geef ik een warme aanbeveling: Overweeg eens om weer op les te gaan! Orkesten met een directe koppeling tussen docent en dirigent zijn goed draaiend in Nederland; Het (opnieuw) oppakken van accordeonles kan om allerlei redenen: Linkerhandstudie, complexere technieken, virtuositeit.

Enfin, het is maar een aanbeveling, maar iedereen is van harte welkom!

Er zijn verschillende mogelijkheden  (bijvoorbeeld wekelijks/tweewekelijks/maandelijks, individueel/in groepsverband, 20/30/45/60 minuten etc.)

Om de andere week geeft dirigent en docent Leo van Lierop op maandagmiddag les aan beginners en gevorderden.
Voor lesmogelijkheden en informatie over kosten neemt u rechtstreeks contact met hem op: levali.music@gmai.com  / mobiel  06 1304 3273.

Leo van Lierop

Leo van Lierop volgde vanaf 2008 de vooropleiding van het conservatorium, met piano en accordeon als hoofdvakken. Een jaar later startte hij zijn Bachelor accordeon klassiek, met piano als bijvak. Later verruilde hij de piano voor het orgel.

In 2015 heeft Leo zowel zijn Master Accordeon als zijn Bachelor HaFa-Directie behaald.

Tijdens zijn lessen staan verschillende zaken centraal:

  •  ​Inspelen op de muzikale wensen van de leerling

  •  Rekening houden met vernieuwing: Accordeon is meer dan alleen feestmuziek en smartlappen!

  •  Het proces, het doel én de vooruitgang: Ritmiek, houding, techniek en auditieve ontwikkeling

  •  Speelplezier de leidende rol laten spelen

  •  Aandacht voor samenspel met andere instrumenten bij voldoende interesse

  •  Eventueel orkestspel

Oriëntatielessen
Scholen reageren positief op aanbod oriëntatielessen; Gera, Liesbeth en Dirry starten op 13 december 2017 op de Eben Haezer in Lekkerkerk. Vanaf januari sluit Arent aan.

In het schooljaar 2017/2018 starten enkele orkestleden met oriëntatielessen op scholen in Lekkerkerk en omgeving.

Hieronder een foto-impressie van lessen op scholen enkele jaren geleden:

lessen1

lessen2

lessen3

lessen4

lessen5

lessen6

lessen7

lessen8

lessen9

lessen11

lessen12