historie-1

Op 28 maart 1951 is Accordeonata opgericht te Lekkerkerk.

Uit de statuten: “De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het accordeonspel, al dan niet tezamen met andere instrumenten; en voor dit spel een steeds beter harmonisch geheel te krijgen door regelmatig samenspel van verschillende muzikanten en hierdoor tevens de individuele bekwaamheid der leden te bevorderen.”

Ofwel: Als orkest een prettig klinkend resultaat ten gehore brengen. Als muzikant plezier beleven aan samenspelen, aan grenzen verleggen in eigen speelvaardigheid. Als luisteraar je laten verrassen door mooie muziekstukken, het plezier van de spelers, door het enthousiasme van een inspirerende dirigent.

De historie van Accordeonata vanaf 1951.

Na ongeveer een jaar van samenspelen onder leiding van Piet Kroon werd door een aantal accordeonisten besloten tot oprichting van een vereniging. Hiertoe werd een oprichtingsvergadering belegd in café “Het Bonte Paard” te Lekkerkerk. Dit zijn de eerste regels uit het jaarverslag van de Eerste Lekkerkerkse Accordeonvereniging Accordeonata, opgericht op 28 maart 1951, die toen bestond uit 11 leden en dirigent/oprichter Piet Kroon. De dirigent kreeg een salaris van drie gulden per avond en de leden betaalden een contributie van vijftig cent per week.

historie-2

De vereniging telde 8 accordeonisten, 1 contrabassist,1 pianiste en 1 drummer. Dit
werden er al snel meer, want er was veel belangstelling. Bij dirigent Piet Kroon kon je voor les op allerlei muziekinstrumenten terecht. o.a. accordeon, piano, gitaar, mandoline, banjo, viool. Ieder jaar startte hij met nieuwe groepjes accordeon-leerlingen. Deze leerlingen stroomden na verloop van tijd door naar het A, B of C Orkest van Accordeonata.

historie-3
A+B orkest Accordeonata op concours in Hoog-Soeren 1959

Jaarlijks werd er een reis ondernomen naar een concours. Vooral Hoog-Soeren, in een muziektent midden in het bos aan een vennetje, was favoriet. Een van de hoogtepunten uit die jaren was in 1958 het meedoen aan de voorronden van d’Oprechte Amateur (van de AVRO). Wij traden daarvoor op in de Beatrixzaal van het Groothandelsgebouw in Rotterdam, in de Blauwe zaal van het Beursgebouw en we mochten zelfs meedoen met de finale in Theater Zuidplein. Dat was heel wat voor zo’n dorpse vereniging! De plaatselijke kranten stonden er bol van.

foto Accordeonata in 1961
Accordeonata in 1961

In 1967 gaf de heer Kroon zijn dirigeerstok over aan Jaap Seelbach, die een oud- leerling was van de bekende radio-accordeonist en dirigent Philip van Loon. Onder zijn leiding sloeg Accordeonata een nieuwe weg in door in orkestverband accordeon te spelen zonder de bassen te gebruiken.
Ja, voor veel leden was dat een hele verandering. Een stukje muziek op de standaard uit de Peer Gynt suite, het was vreemd maar wel mooi.

Musis Sacrum te Arnhem

Een hoogtepunt uit deze tijd was het concours in Musis Sacrum te Arnhem (1970). Wij behaalden met het A-orkest het hoogste aantal punten van de dag met de nummers Ouverture in C-dür en Offenbach melodieën. Wij ontvingen een mooie wisselbeker en er werd een grammofoonplaat gemaakt. Na de heer Seelbach, die stopte in 1972, hebben wij nog diverse dirigenten gehad.

A-orkest Accordeonata Musis Sacrum in 1970
A-orkest Accordeonata Musis Sacrum in 1970
B-orkest Accordeonata Musis Sacrum in 1970
B-orkest Accordeonata Musis Sacrum in 1970

In 1988 nam Jaap Onink de leiding over van Leo Hoogendoorn. Een hoogtepunt uit zijn tijd is het koffieconcert in 1992, waarop wij met 115 accordeonisten (van diverse verenigingen) het concert afsloten. Dit grote gelegenheidsorkest speelde de NOVAM-­mars, Long is our Winter, Toi toi toi en One moment in time. Het was een geweldig succes. Veel optredens en mooie uitvoeringen volgden de komende jaren met artiesten zoals De Havenzangers, Ronnie Tober, Ria Valk en als klap op de vuurpijl bij het 50 jarig jubileum in 2001 Vader Abraham.

historie-7

Helaas is Jaap Onink in 2007 overleden. Tijdens zijn ziekte had oud-dirigent Jaap Seelbach hem al een aantal keren vervangen. En hij werd bereid gevonden om wederom (na 35 jaar) de dirigeerstok  van Accordeonata ter hand te nemen, met één maar ……., we moesten veranderen van repetitieavond en na 55 jaar op woensdag-  oefenen we nu op de maandagavond.

Accordeonata in 2005 (optreden in Het Grote Bos te Doorn)
Accordeonata in 2005 (optreden in Het Grote Bos te Doorn)

Accordeonata leeft nu als nooit tevoren. De vereniging bestaat momenteel uit 34 accordeonisten en  1 drummer. We organiseren jaarlijks een Concert-Bingo avond, Kerst- of Nieuwjaarsconcert en een Uitvoering met Bal Na. Daarnaast treden we diverse keren op in verpleeghuizen, bij Vrouwen van Nu, voor de ANBO in Lekkerkerk en wijde omgeving. De sfeer is erg gezellig!

We hebben op 28 maart 2011 ons 60-jarig jubileum gevierd; wat een belangstelling en toeloop.

historie-9

 

Op 28 maart 2016 vierden we ons 65-jarig bestaan met twee jubileumconcerten.’s Middags was onze gast het Mannenkoort Zanglust. Op het avondconcert was er een optreden van Fata Morgana, op mondharmonica en bal na m.m.v. The Generations. 

Na afloop van het avondconcert gaf dirigent Jaap Seelbach na 10 jaar het stokje over aan Leo van Lierop. 

28 maart 2016
Afscheid van dirigent Jaap Seelbach. Deze avond werd hij benoemd tot ere-dirigent van Accordeonata.

28 maart 2016
Jaap Seelbach droeg het stokje over aan dirigent Leo van Lierop.