NOVAM-bestuur
Evert van Amsterdam  – voorzitter
Marieke de Vries – secretaris
Stefan Rasch – penningmeester
Robert Baas – redacteur.

Tezamen vormen zij het Dagelijks Bestuur.
 
Het verdere Algemeen Bestuur bestaat uit:
Otine van Erp
Petra van Drieënhuzien
Hans van der Maas.
 

 

concertagenda