geplaatst in: Geen categorie | 0

Ook dit is Accordeonata!

 

home17

Op bevrijdingsdag was in Lekkerkerk de allegorische optocht. Hieraan hebben Kevin en Denise (geassisteerd door ouders) deelgenomen. De kar was versierd met borden van Accordeonata en op de achtergrond klonken uit de speakers nummers van Accordeonata en andere accordeonmuziek.
Fijne promotie voor het accordeon!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Zaterdag, 21 maart hadden we onze jaarlijkse uitvoering. Met een aandachtig en gezellig publiek maakten we een wereldreis in vogelvlucht. Muziek blijkt een wereldtaal! Na ons openingsnummer ‘Hier is Accordeonata’ heette voorzitter Dirry Renneboom iedereen van harte welkom. Zij noemde trots dat de vereniging is uitgebreid met nieuwe leden: Arent, Jeroen, Aartje en Nel. Kevin was al jeugdlid, nu draait hij volledig met het A-orkest mee.

Onder leiding van Jaap Seelbach vlogen wij via Hongarije, Frankrijk, Noorwegen, Rusland naar Japan. Sfeervolle plaatjes op de achtergrond.

We namen even rust om jubilaris Tineke van der Graaf te huldigen; 25 jaar lid en ruim 15 jaar bestuurslid als 2e secretaris. Zij ontving een oorkonde, een penning, een plateel-bord en een fleurige bos bloemen. Ook haar echtgenoot Wim van der Graaf werd in het zonnetje gezet met waardering voor ruim 30 jaar bestuurslid als penningmeester. Daarnaast is Wim al vele jaren samen met Tineke actief als ‘raddraaier’ en spreker bij het rad van avontuur tij-dens moederdagbraderie te Lekkerkerk. Ook de verloting is al jaren-lang in hun vertrouw-de handen. Applaus!

We vlogen vervolgens nog naar Amerika, leerlingen speelden met deze folksong mee.

Onze gasten van de ‘Melody Percussion Band Lekkerkerk’, onder leiding van Johan de Jong, speelden enthousiast meerdere bekende songs. Melodieus en ritmisch!

Na de pauze gingen we verder met onze muzikale reis via Oostenrijk, Italië, Spanje, België naar Engeland. Het publiek zong enthousiast mee. Het drumnummer oogstte veel applaus voor Jan.

De voorzitter bedankte iedereen die meegeholpen heeft deze avond tot een succes te ma-ken. Ook sprak zij waardering uit voor de inzet van leden en familie tijdens repetities en optredens. Beide dirigenten ontvingen een attentie en een warm applaus.

Het laatste muzieknummer bracht ons weer thuis, hoewel…..bijna thuis; de Amsterdamse medley liet de zaal deinen en meezingen en eindigde in een staande ovatie met een verzoek om nog heel even….

Na een korte toegift startte de verloting met vele mooie prijzen. Vervolgens stond het in-strumentarium van de band voor bal na al snel klaar en kon meteen begonnen worden met het dansen van de eerste foxtrot. ‘The Fantastic 4’ speelde tot 01.00 uur non-stop.
Om naar uit te kijken: oktober Bingo-avond, januari 2016 Nieuwjaarsconcert en als klap op de vuurpijl in maart het jubileumconcert van Accordeonata 65 jaar.

 

home18 home19 home20 home21 home22 home23